Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

I OPP 16/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-24

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 953/18 ze skargi K.J. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1032/08

II SA/Gl 1073/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości.

II FPP 7/19 - Postanowienie NSA z 2019-05-16

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 201/12 w sprawie ze skargi M. T. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Szczecinie , sygn. akt I SA/Sz 577/11 przez Starostę [...]

I OPP 75/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-30

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 736/19 ze skargi K.J. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 2100/10