Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 37/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody D. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

II SAB/Wr 69/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Łd 221/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 671/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II SAB/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Kr 114/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w wypłacie ustalonego odszkodowania

II SAB/Wr 2/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-07-20

Sprawa ze skargi B. O. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę D. postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności zaświadczeń, na podstawie których potwierdzono prawo do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 17/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych