Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Gl 37/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-09-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie reformy rolnej

I OSK 2001/14 - Wyrok NSA z 2014-09-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia skargę kasacyjną oddala

II SAB/Bd 69/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w przedmiocie przewlekłości postępowania Wojewody Kujawsko

II SAB/Łd 77/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-07-24

Sprawa ze skargi P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie z wniosku o wyłączenie poszczególnych składników majątku spod działania przepisów dekretu o reformie rolnej 1. zobowiązuje Wojewodę [...] do wydania aktu kończącego postępowanie w terminie jednego miesiąca od dnia zwrotu organowi akt administracyjnych; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] miało miejsce bez rażącego naruszenia prawa; 3. zasądza od Wojewody [...] na rze...

II SAB/Gl 4/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-28

Sprawa ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami kraju

II SAB/Rz 123/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-01

Skarga A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -

II SAB/Rz 122/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi A. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia -