Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Ke 2/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2014-03-12

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji

II SAB/Ke 25/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-11-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta K. w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Ke 64/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-11-25

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie wydania nakazu przywrócenia poprzedniego stanu wody na gruntach I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta i Gminy; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w kwocie 1000 (jeden tysiąc) złotych; IV. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz A. G. kwotę 357...

I SAB/Ke 5/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-03-10

Sprawa ze skargi W.L. na przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego przez Prezydenta Miasta Kielce 1. stwierdza, że Prezydent Miasta K. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania egzekucyjnego; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. sumę pieniężną w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych; 4. zasądza od Prezydenta Miasta K. na rzecz W. L. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zw...

II SAB/Ke 45/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-27

Sprawa ze skargi D. Sp. z o.o. na przewlekłość postępowania administracyjnego Burmistrza Miasta i Gminy J.

II SAB/Ke 11/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-05-12

Sprawa ze skargi J. W. i J. W. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I SAB/Ke 1/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-04-20

skarg V. Spółka Akcyjna w P. na przewlekłe prowadzenie postępowań kontrolnych Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w K. w sprawach: nr [...], nr [...] i nr [...]

II SAB/Ke 42/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-09-15

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy [...] w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SAB/Ke 13/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-04-26

Sprawa ze skargi E.M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta K. w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

II SAB/Ke 80/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2018-02-01

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości.
1   Następne >   2