Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

I SA/Lu 386/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-02

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r.

II SAB/Lu 470/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie wniosku w sprawie świadczenia pieniężnego na zakup żywności

II SAB/Lu 1/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi E. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Lu 640/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zasiłku okresowego stwierdza, że postępowanie w sprawie prowadzone było w sposób przewlekły z rażącym naruszeniem prawa.

I SAB/Lu 4/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-06-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w sprawie załatwienia podania w przedmiocie dopłat do gruntów rolnych na 2006 r.

II SAB/Lu 54/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-10-04

Sprawa ze skargi M. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w przedmiocie zatwierdzenia projektu scalenia gruntów

II SAB/Lu 121/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-11

Sprawa ze skargi T. W. na przewlekłość postępowania SKO w przedmiocie rozpoznania skargi oku

II SAB/Lu 107/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-01-15

Sprawa ze skargi D. S., M. O., B. R. na przewlekłość postępowania Starosty w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

II SAB/Lu 119/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-02-14

Sprawa ze skargi T.K. na przewlekłość Starosty w sprawie o udzielenie pozwolenia na budowę

II SAB/Lu 1/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-20

Sprawa ze skargi Z. W. na przewlekłość postępowania SKO zakończonego decyzją w przedmiocie usług opiekuńczych
1   Następne >   +2   +5   7