Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol

II SAB/Po 149/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

II SAB/Po 107/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy obiektu budowlanego

IV SAB/Po 10/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-03-13

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłość postępowania Starosty [...] w sprawie zwrotu części nieruchomości 1. zobowiązuje Starostę [...] do wydania aktu w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi; 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę [...] miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego M. R. kwotę [...] ([...] zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

II SAB/Po 23/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

II SAB/Po 38/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w P. w przedmiocie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

IV SAB/Po 97/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-04

Sprawa ze skargi S. Sp. z o. o. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w P. w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Po 34/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza K. [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie wniosków , [...] kwietnia 2010 r., [...] maja 2010 r.;

IV SAB/Po 23/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...] i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wykonania wyroku Sądu w sprawie o sygn. IV SA/Po 798/13

II SAB/Po 67/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty G. w przedmiocie lokalizacji drogi

II SAB/Po 114/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-07-16

Sprawa ze skargi Fundacji 'A' na przewlekłość SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   17