Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Lu 386/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-02

Wniosek o przyznanie kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Z. w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2014 r.

I SA/Lu 803/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku rolnego za 2007 rok

I SAB/Lu 5/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi Z. P.S. 'E.' S.A. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie nadpłaty

I SAB/Lu 7/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za II kw. 2012 r.

I SAB/Lu 8/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-30

Sprawa ze skargi P. N. na przewlekłe prowadzenie postępowania kontrolnego przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2013 r.

I SAB/Lu 20/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi M. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika Urzędu Skarbowego [...] w przedmiocie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług za lipiec 2013r.

I SAB/Lu 24/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-22

Sprawa ze skargi C. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Izby Skarbowej postępowania dotyczącego odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [...] -

I SAB/Lu 22/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi C. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Izby Skarbowej postępowania dotyczącego odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [...] -

I SAB/Lu 10/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-26

Sprawa ze skargi W. H. A.-S. Sp. z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia 2009r. do grudnia 2010 r.

I SAB/Lu 23/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-22

Sprawa ze skargi C. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Izby Skarbowej postępowania dotyczącego odwołania od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w L. nr [...] -
1   Następne >   2