Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Kr 152/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-09-11

Sprawa ze skargi R.B. na przewlekłość postępowania Prezydenta Miasta K. w sprawie znak: [....]

II SAB/Kr 216/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-05

Sprawa ze skargi B. J. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy Z. I. zobowiązuje Wójta Gminy Z. do wydania w terminie dwóch miesięcy aktu administracyjnego w postępowaniu wszczętym z urzędu zawiadomieniem Wójta Gminy Z. , znak: [...]; II. stwierdza, że przewlekłość postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Wójta Gminy Z. na rzecz skarżącej B. J. kwotę 100,00 zł (sto złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania

II SA/Kr 1446/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-11-14

Sprawa ze skargi 'K' Spółka z o.o. w K. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 971/13 I. stwierdza, że niewykonanie przez Prezydenta Miasta wyroku WSA w Krakowie w sprawie sygn. akt II SA/Kr 971/13 miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; II. wymierza Prezydentowi Miasta grzywnę w wysokości 500 zł (pięćset złotych) za niew...

II SAB/Kr 7/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-04

Sprawa ze skargi Zakładó Sp. z o. o. z siedzibą w K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy