Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Rz 69/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-03

Sprawa ze skargi C.T. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy [...] postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy

II SAB/Rz 22/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-24

Sprawa ze skargi B. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy terenu

II SAB/Rz 117/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłe prowadzenie postępowania SKO w przedmiocie wznowienia postępowania administracyjnego