Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Wr 50/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-04-04

Sprawa ze skargi A. P. na Radę Miejską W. w przedmiocie niewykonania wyroku NSA w Warszawie z dnia .... oddalającego skargę kasacyjną od wyroku WSA z dnia .... stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej W. z .... odrzucającej zarzut do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SAB/Wr 54/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-07-29

Sprawa ze skargi A. D. Sp. z o.o. sp. k. na przewlekłość Burmistrza Miasta K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

II SAB/Wr 55/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi W. D. na przewlekłość Wójta Gminy K. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych z infrastrukturą techniczną