Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SAB/Wr 168/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-13

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Terenowy we W. w przedmiocie zwolnienia lokalu mieszkalnego oraz uiszczania opłat i odszkodowania za używanie lokalu

IV SAB/Wr 106/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

Sprawa ze skargi R. S. na przewlekłość prowadzenia postępowania przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie przyznania pomocy finansowej na uzyskanie ½ części domu mieszkalnego

IV SAB/Wr 68/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłość Prezydenta W. w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypłatę wstrzymanego dodatku mieszkaniowego i wydania decyzji

IV SAB/Wr 89/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie odmawiające wznowienia postępowania zakończonego decyzją z dnia 29 stycznia 201

IV SAB/Wr 121/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-07

Sprawa ze skargi A. W. na przewlekłość postępowania Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we W. w sprawie wszczęcia egzekucji administracyjnej obowiązku o charakterze niepieniężnym I. stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we W. na rzecz strony skarżącej A. W. kwotę 597 ( słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem) złotych ...

IV SAB/Wr 30/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-25

Sprawa ze skargi Z. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze we W. w przedmiocie odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego