Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

II OSK 916/18 - Wyrok NSA z 2018-08-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

II OSK 917/18 - Wyrok NSA z 2018-08-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie rozpoznania wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie.

II OSK 20/19 - Wyrok NSA z 2019-04-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi O. S. na przewlekłość Wojewodę Dolnośląskiego w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 202/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi O. K. bezczynność oraz przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 204/19 - Wyrok NSA z 2019-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

II OSK 2267/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Y. A. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 1.

II OSK 2428/19 - Wyrok NSA z 2020-01-09

Sprawa ze skargi kasacyjnej G. S. od wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi G. S. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II OSK 2268/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody [...] od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. U. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1. uchyla zaskarżony wyrok w punkcie II. i IV., 2. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. od...

II OSK 557/19 - Wyrok NSA z 2019-12-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody Mazowieckiego od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. K. U. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Mazowieckiego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

II OSK 2339/19 - Wyrok NSA z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
1   Następne >   2