Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SAB/Po 171/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Po 155/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Po 205/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Po 207/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-13

Sprawa ze skargi Y. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Po 30/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania

IV SAB/Po 221/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielania zezwolenia na pobyt czasowy

II SAB/Po 7/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-05-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

IV SAB/Po 68/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy