Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Wr 40/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-01-30

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 42/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 43/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-02-14

Sprawa ze skargi I. D. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 2/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-03-14

Sprawa ze skargi I. P. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie załatwienia sprawy zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 36/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy

III SAB/Wr 56/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-08

Sprawa ze skargi V.H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 13/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-05-09

Sprawa ze skargi O. K. na przewlekłe postępowanie Wojewody D. w przedmiocie udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Wr 23/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

Sprawa ze skargi D.U. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

III SAB/Wr 27/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie załatwienia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy złożony w dniu [...] września 2017 r.

III SAB/Wr 22/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody D. w przedmiocie niezałatwienia w terminie wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
1   Następne >   +2   +5   +10   39