Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Łd 40/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-06-09

Sprawa ze skargi J. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o umorzenie należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego stwierdza przewlekłe prowadzenie postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. LS

II SAB/Łd 114/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o zmianę decyzji dotyczącej zasiłku okresowego

II SAB/Łd 113/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy S. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku okresowego

II SAB/Łd 24/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-20

Sprawa ze skargi L. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2018/2019