Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

III SAB/Gd 115/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi A. L. na przewlekłość postępowania Burmistrza Miasta w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Gd 45/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku celowego

III SAB/Gd 44/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO [...] w przedmiocie zasiłku stałego

III SAB/Gd 5/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia z pomocy społecznej w formie opłacania składek emerytalnych i rentowych

III SAB/Gd 6/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w sprawie wydania zaświadczenia

III SAB/Gd 38/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie wznowienia postępowań dotyczących świadczeń pielęgnacyjnych

III SAB/Gd 83/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-02-25

Sprawa ze skargi M. T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego