Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SAB/Gl 183/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-26

Sprawa ze skargi M. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta G. w przedmiocie wniosku o przyznanie zasiłku opiekuńczego

IV SAB/Gl 65/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-17

Sprawa ze skargi W.B. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Prezydenta Miasta Z. w przedmiocie zasiłku dla opiekuna

IV SAB/Gl 163/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-03-01

Sprawa ze skargi P.M. na przewlekłe prowadzenie przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. postępowania administracyjnego w przedmiocie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego

IV SAB/Gl 380/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-21

Sprawa ze skargi M. S. na przewlekłość postępowania Wójta Gminy M. w przedmiocie udzielenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

IV SAB/Gl 28/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

Sprawa ze skargi K. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w R. w przedmiocie przyznania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

IV SAB/Gl 48/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych

IV SAB/Gl 49/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi P. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych

II SAB/Gl 79/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie ustalenia świadczeń wychowawczych

II SAB/Gl 119/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-31

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie zasiłku rodzinnego

II SAB/Gl 118/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-01-31

Sprawa ze skargi A. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie świadczenia wychowawczego