Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Ol 51/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi K. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w rozpoznaniu odwołania z dnia '[...]'.

II SAB/Ol 52/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-08-22

Sprawa ze skargi M. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w rozpoznaniu odwołania z dnia'[...]'.

II SAB/Ol 45/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę w przedmiocie świadczenia rodzicielskiego 1/ stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania w zakresie rozpoznania wniosku skarżącej oku o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego na Sz. K.; 2/ stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3/ orzeka o niewymierzaniu organowi grzywny; 4/ oddala wniosek ...