Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie referendarza sądowego , sygn. akt II SAB/Op 56/11 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SAB/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wykonania obiektu budowlanego

II SAB/Op 61/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w przedmiocie postępowania dotyczącego robót budowlanych

II SAB/Op 80/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SAB/Op 60/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-12

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w przedmiocie oceny legalności robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej

II SAB/Op 17/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-04-24

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie nyskim w przedmiocie utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynku