Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd WSA w Opolu X

II SAB/Op 58/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-03

Sprawa ze skargi J. M. na przewlekłość postępowania Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Opolu w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów