Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II SAB/Op 23/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-09-26

Sprawa ze skargi B. K.-T. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie rozpoznania odwołania w sprawie odszkodowania za przejęcie nieruchomości

II SAB/Op 73/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-29

Sprawa ze skargi J. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 52/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-01

Sprawa ze skargi G. H. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SAB/Op 64/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-27

Sprawa ze skargi W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie postępowania wznowieniowego dotyczącego pozwolenia na budowę

II SAB/Op 118/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-02-25

Sprawa ze skargi H. R. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 1) zobowiązuje Wojewodę Opolskiego do wydania aktu lub do dokonania czynności w przedmiocie wniosku skarżącej , w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi sprawy,

II SAB/Op 1/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-18

Sprawa ze skargi Z. H. na Wojewodę [...] w przedmiocie bezczynności w postępowaniu skargowym

II SAB/Op 17/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych