Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FPP 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.

II FPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Skarga W. W. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2010 r.

II FPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 737/15 w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. w przedmiocie ustalenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2007 r.

II GPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-19

Skarga M. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w S. w sprawie o sygn. akt I SA/Sz 500/14 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w S. w przedmiocie odmowy uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-30

Skarga I. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 739/13 ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w przedmiocie umorzenia kosztów egzekucyjnych