Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

VIII SAB/Wa 163/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w sprawie przyznania płatności rolnośrodowiskowych na rok 2014

II GPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga A. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 378/15 ze skargi na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w W. w przedmiocie zmiany wysokości renty strukturalnej

VIII SAB/Wa 161/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-20

Sprawa ze skargi M. D. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w B. w sprawie przyznania płatności bezpośrednich na rok 2014

II GPP 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-30

Skarga M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VIII SA/Wa 63/14 ze skargi na decyzję Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności bezpośrednich