Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga B. D. i Fundacji [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SA/Bk 654/14 ze skargi na decyzję SKO z [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie zgody na wykonanie zjazdu z drogi publicznej

I OPP 47/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga o wznowienie postępowań toczących się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie

I OPP 46/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...]w S. nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I OPP 50/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1208/12 ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w S. w przedmiocie zwolnienia i wyznaczenia na stanowisko służbowe

I OPP 51/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1207/12 ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OPP 49/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1062/13 ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...] Dywizji Zmechanizowanej w S. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniesienia odwołania

I OPP 48/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga M. W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie o sygn. akt II SA/Sz 1309/13 ze skargi na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej Nr [...]w S. w przedmiocie przyznania należności związanych ze zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej

I OPP 95/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 334/15 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przyznania zasiłku celowego