Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga R. K. i Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2641/14 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej wykonanie określonych obowiązków

II OPP 10/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga S. K., M. K., E. P., D. P., E. T. -K., K. B., L. B., H. A. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 2244/14 ze skargi kasacyjnej S. K., M. K., E. P., D. P., E. T. -K., K. B., L. B., H. A. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg S. K., M. K., E. P., D. P., E. T. -K., K. B., L. B., H. A. oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad na de...

II OPP 13/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-27

Skarga B. D. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2152/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1896/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy

II SAB/Łd 57/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-06-03

Sprawa ze skargi U. Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. dotyczącego legalności i prawidłowości wybudowania i użytkowania sieci telekomunikacyjnej

II OSK 2150/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie wybudowania budynku mieszkalnego

II OPP 6/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga R. K. i Z. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 2640/14 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OPP 14/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1896/14 w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy