Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2150/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w przedmiocie wybudowania budynku mieszkalnego