Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-28

Skarga M. T. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w S. w sprawie o sygn. akt I SAB/Sz 9/13 ze skargi M. T. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

I SAB/Po 18/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za marzec 2015 r.

I SAB/Po 17/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za luty 2015 r.

I SAB/Po 16/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w zakresie zaliczenia podatku od towarów i usług za marzec 2014 r. na poczet zapłaty podatku od towarów i usług za styczeń 2015 r.

I FSK 2333/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłość kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w sprawie zasadności dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za sierpień 2014 r.

I FSK 2334/15 - Postanowienie NSA z 2016-02-01

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. sp. z o.o. z siedzibą w O. na przewlekłość kontroli podatkowej prowadzonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w O. w sprawie zasadności dokonania zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym za wrzesień 2014 r.

II FSK 366/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-19

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w L. w przedmiocie wniosku Prezydenta Miasta L. o wszczęcie egzekucji z prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I FSK 1752/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w K. w przedmiocie zwrotu podatku od towarów i usług