Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OPP 7/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-01

Skarga T. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 458/15 ze skargi na bezczynność Stowarzyszenia [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] marca 2014 r. o udostępnienie informacji publicznej

I OPP 87/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga A. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów w sprawie ze skargi A. S.

I OPP 52/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-23

Skarga M. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1121/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ostrołęce w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

I OPP 56/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-22

Skarga R. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2116/10 ze skargi na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie dostępu do informacji publicznej

I OPP 84/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga M. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 744/15 ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Województwie [...] z [...] marca 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawn...

I OPP 93/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-25

Skarga J. K., A. K. i K. K. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I OSK 2989/15 ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OPP 103/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga S. M. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Prokuratora Okręgowego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OPP 102/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga U. Z. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. M. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej