Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II FPP 1/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-29

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach w sprawie o sygn. akt I SAB/Ke 5/15 w sprawie ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta K. w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego