Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II GPP 3/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga C. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 565/15 w sprawie ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy aplikantów adwokackich.