Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Przewlekłość postępowania X

II FPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 3301/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008

II FPP 5/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-18

Skarga o stwierdzenie, że nastąpiła przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II FSK 3302/14 w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białej Podlaskiej w przedmiocie podatku od środków transportowych za lata 2008

II GPP 9/15 - Postanowienie NSA z 2016-03-31

Skarga D. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w B. w sprawie nienadania biegu skardze D. M. na postanowienie SKO w T. w przedmiocie zarzutów zgłoszonych w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego

III SAB/Wa 50/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r.

III SAB/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r.

II OPP 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-18

Sprawa ze skargi A. G. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawach o sygn. akt II SA/Kr 1300/13 i II SA/Kr 889/14 oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 1105/15 w zakresie sprostowania z urzędu postanowienia NSA , sygn. akt II OPP 15/16

II OPP 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w ...

II OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 2174/15 w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II OPP 19/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga H. M. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wa 52/16 w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Gl 48/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-04-21

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w K. w przedmiocie rozpoznania zażalenia w sprawie świadczeń rodzinnych
1   Następne >   2