Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SAB/Wa 50/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2013 r.

III SAB/Wa 51/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-14

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w W. w przedmiocie rozpoznania odwołania od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r.