Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SAB/Wr 1/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-04

Skarga J. R. K. na przewlekłość postępowania Rady Gminy M. w przedmiocie prowadzonego postępowania w sprawie umorzenia raty podatkowej