Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OPP 2/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-02

Skarga S. P. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt IV SA/Wa 1213/14 ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie uchylenia materialno