Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SAB/Wa 41/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Sprawa ze skargi K.R. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą B. w przedmiocie przewlekłości postępowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie rozpoznania wniosku o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych