Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Wr 37/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody D. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

II SAB/Wr 69/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-02-03

Sprawa ze skargi J. K. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II OPP 11/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-27

Skarga J.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SAB/Łd 221/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

I SAB/Wa 671/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-26

Sprawa ze skargi J. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o potwierdzenie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

II OPP 4/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-23

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku, sygn. akt III SA/Gd 819/14 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 16/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 376/16 ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II OPP 17/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-22

Skarga J. J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt III SA/Gd 184/16 ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego w przedmiocie udostępnienia danych osobowych ze zbiorów meldunkowych

II SAB/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości
1   Następne >   2