Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SAB/Wa 107/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-27

Sprawa ze skargi J L i A L na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie z wniosku J L dotyczącego budynku garażowo-gospodarczego usytułowanego na działce nr ewidencyjny [...] w miejscowości [...] gmina [...] I. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu; II. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; III. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w [....

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków

II SAB/Łd 151/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-01-09

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie przebudowy drogi

II SAB/Lu 1/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi E. C. na przewlekłość postępowania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie samowoli budowlanej

II SAB/Po 107/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie legalności budowy obiektu budowlanego

II SAB/Wr 95/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-13

skarg B. G. i K. G. na bezczynność Starosty Powiatowego w O. oraz na przewlekłość prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OPP 27/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-15

Skarga W. K. i H. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku w sprawie ze skarg F. C., B. i H. K. oraz T. i W. K. na postanowienie Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji Starosty P. o pozwoleniu na budowę, sygn. akt II SA/Gd 387/05

II OPP 29/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-16

Skarga A. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szczecinie w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych, sygn. akt SA/Sz 1904/03

II SAB/Gl 9/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w J. w przedmiocie niezałatwienia sprawy dotyczącej obiektu budowlanego

II OPP 29/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-22

Skarga o wznowienie postępowania zakończ...
1   Następne >   +2   +5   +10   61