Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Op 2/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie oleskim w przedmiocie uchylania się od przystąpienia do egzekucji nakazu wykonania obowiązków

II SAB/Op 56/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie referendarza sądowego , sygn. akt II SAB/Op 56/11 o odmowie przyznania prawa pomocy

II SAB/Op 30/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi U. L. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie legalności rozbudowy instalacji gazowej

II SAB/Op 29/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-09

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na przewlekłość Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie wykonania obiektu budowlanego

II SAB/Op 61/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie strzeleckim w przedmiocie postępowania dotyczącego robót budowlanych

II SAB/Op 80/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie głubczyckim w przedmiocie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia na wznowienie robót budowlanych

II SAB/Op 76/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-07-26

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 55/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-29

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SAB/Op 64/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-27

Sprawa ze skargi W. O. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Śląskiego w przedmiocie postępowania wznowieniowego dotyczącego pozwolenia na budowę

II SAB/Op 54/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-12-01

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Strzeleckiego w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
1   Następne >   2