Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OPP 22/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-07

Skarga Z. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II OSK 474/15 (poprzednio II OSK 962/13) w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zezwalającej na realizację inwestycji dr...

II SAB/Op 17/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-05-13

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Opolskiego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych