Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SAB/Kr 71/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-25

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w T. zobowiązuje organ do wydania w terminie 30 dni aktu w przedmiocie wniosku J.M. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że podwyższenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego było nieuzasadnione

II SA/Kr 1402/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-12-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania