Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 6072 Scalenie oraz podział nieruchomości X

I OPP 83/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-20

Skarga R. N. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza K. w przedmiocie podziału nieruchomości sygn. akt II SAB/Sz 117/11

IV SAB/Po 145/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

I OPP 24/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 841/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OPP 23/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-29

Skarga E. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt I SA/Wa 840/15 ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości

I OSK 1622/12 - Wyrok NSA z 2013-02-13

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi R.N. na przewlekłość postępowania Burmistrza [...] w przedmiocie podziału nieruchomości

I OPP 76/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-10

Skarga K. A. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt I KO 129/12 ze skargi na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego podziału nieruchomości

IV SAB/Po 142/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

II SAB/Gl 59/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Gminy S. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego projektu podziału nieruchomości

II SAB/Sz 11/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi R. N. na przewlekłość postępowania Burmistrza w przedmiocie podziału nieruchomości

II SA/Gl 1073/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie zaopiniowania wstępnego podziału nieruchomości.
1   Następne >   2