Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 608 Energetyka i atomistyka X

VI SAB/Wa 132/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 131/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 130/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 133/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-29

Wniosek w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

VI SAB/Wa 31/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-06

Sprawa ze skargi P. S.A. z siedzibą w W. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych

VI SAB/Wa 133/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-07-24

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji

II GSK 2771/15 - Wyrok NSA z 2017-01-18

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] Spółki z o.o. w M. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych

VI SAB/Wa 50/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-09

Sprawa ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w M. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie zatwierdzenia taryfy dla paliw gazowych wszczętego wnioskiem E. Sp. z o.o. z siedzibą w M.

II GSK 836/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania świadectwa pochodzenia

II GSK 901/16 - Wyrok NSA z 2017-01-10

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie wydania świadectwa pochodzenia
1   Następne >   2