Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OPP 10/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

Skarga Stowarzyszenia O. w W. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w przedmiocie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, sygn. akt II SA/Wr 502/11

II OSK 1236/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-14

Sprawa ze skargi kasacyjnej Z. W. od postanowienia WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Z. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy K. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Bk 7/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-06-03

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania Wójta Gminy Z. w przedmiocie nakazania przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie albo wykonania urządzeń zapobiegających szkodom powstałym w wyniku zmiany stanu wód na gruncie i wypłacenie odszkodowania

II SAB/Gl 76/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-17

Sprawa ze skargi H. B., A.C. i F.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezydenta Miasta R. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Rz 83/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-03-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego w sprawie udrożnienia rowu przy drodze gminnej

II OPP 38/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-25

Skarga Stowarzyszenia [...] na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym we Wrocławiu, sygn. akt II SA/Wr 502/11 w sprawie ze skargi na uchwałę Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie zmiany uchwały nr [...] Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w sprawie 'regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Wałb...

II SAB/Kr 144/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z. w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego

II SAB/Łd 118/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w W. w przedmiocie postępowania o sygnaturze [...]

II OSK 1478/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Sprawa ze skargi kasacyjnej 'D.' Sp. j. K.J., R. G. z siedzibą w Z. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi 'D.' Sp. j. K.J., R. G. z z siedzibą w Z. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę P. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

II SAB/Bk 63/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-22

skarg H. D. na bezczynność Wójta Gminy S. i przewlekłość postępowania Wójta Gminy S. w sprawie naruszenia stosunków wodnych na gruncie 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Wójta Gminy S. do wydania decyzji w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych na gruncie,
1   Następne >   +2   5