Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II SAB/Op 17/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-05-22

Sprawa ze skargi A Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia

II SAB/Op 14/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-05-22

Sprawa ze skargi A. J. i A. J. na przewlekłość postępowania SKO w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 67/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-11-26

Sprawa ze skargi A Spółka z o.o. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 23/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-14

Sprawa ze skargi A Sp. z o. o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 63/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 64/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 62/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-12-17

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w przedmiocie rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie środowiskowych uwarunkowań

II SAB/Op 67/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-11

Sprawa ze skargi na postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalające zakres raportu