Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SAB/Op 19/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-01-27

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania

II SAB/Op 23/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-09-06

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zalesiania gruntów

II SAB/Op 13/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Starostę Głubczyckiego w przedmiocie wymiany gruntów

II SAB/Op 27/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w Opolu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uchylającej akt nadania