Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II GPP 12/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Skarga A. O. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 959/13 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia Nr 2 przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu radcowskiego, który został przeprowadzony w dniach 28-31 sierpnia 2012 r. w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GPP 4/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W., sygn. akt VI SA/Wa 556/10 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GPP 9/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-12

Skarga M. M. S. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VIII SAB/Wa 39/12 ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wydanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów

II GPP 22/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-29

Skarga M. P. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 2065/11 ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką

II GPP 3/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-21

Skarga K. B. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W., sygn. akt VI SAB/Wa 50/08 w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie zajęcia stanowiska w sprawie odmowy wydania decyzji o zwolnieniu z funkcji biegłego sądowego

VI SAB/Wa 80/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

II GPP 1/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-17

Skarga na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. i Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów

II GPP 4/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-21

Skarga S. L. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 1299/10 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu radcowskiego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu radcowskiego

II GPP 2/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Skarga E. Ł. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 2108/13 ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie ustalenia wyniku egzaminu notarialnego

II GPP 1/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Skarga W. D. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt II GSK 1950/11 oraz prowadzonej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 761/10 w sprawie ze skargi na uchwałę Komisji Egzaminacyjnej II Stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego w przedmiocie wyniku egzaminu notarialnego
1   Następne >   +2   4