Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wr 37/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi kasacyjnej Wojewody D. od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę D. w przedmiocie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

II SAB/Łd 221/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości

II SAB/Po 117/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-01-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

II SAB/Kr 114/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w wypłacie ustalonego odszkodowania