Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 623 Dozór techniczny, miary i wagi, badania i certyfikacje, normalizacja, sprawy jakości X

II GPP 19/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 692/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii produktu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

II GPP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 690/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych , nr [...] w przedmiocie wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

II GPP 9/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 107/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z przepisami

II GPP 8/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 108/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z przepisami

II GPP 15/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 542/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii produktu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

II GPP 6/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 107/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z przepisami

II GPP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 109/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z przepisami

II GPP 12/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 539/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych , nr [...] w przedmiocie wprowadzenia do obrotu produktu niezgodnego z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

II GPP 13/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 540/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii produktu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej

II GPP 14/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-22

Skarga M. Z. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w W. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 541/11 w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w przedmiocie stwierdzenia wprowadzenia do obrotu partii produktu niezgodnej z przepisami, określenia terminu wycofania z obrotu oraz nałożenia opłaty sankcyjnej
1   Następne >   2