Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

II GPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Skarga C. P. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 148/13 ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stosowania przez operatora niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami

II GSK 453/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

II GSK 5091/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie, stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego

II GSK 5088/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego

II GSK 5089/16 - Wyrok NSA z 2016-12-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie bezczynności organu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu pozwolenia radiowego

II GSK 3415/17 - Wyrok NSA z 2018-02-20

Skarga kasacyjna na bezczynność oraz przewlekłość prowadzenia postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji ustalającej zapewnienie dostępu do nieruchomości i budynków oraz infrastruktury technicznej

II GSK 1192/16 - Wyrok NSA z 2017-01-26

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi P. D. na przewlekłość postępowania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie dostępu do budynku

II GSK 5757/16 - Wyrok NSA z 2017-02-28

Skarga kasacyjna na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w przedmiocie rozstrzygnięcia o niezaleganiu z opłatą abonamentową

II GSK 3183/16 - Wyrok NSA z 2017-01-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

II GSK 5015/16 - Wyrok NSA z 2017-01-24

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi [A.] S.A. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie unieważnienia przetargu na rezerwację częstotliwości
1   Następne >   3