Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SAB/Wa 42/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 40/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

VI SAB/Wa 41/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie rozpoznania wniosku o zmianę pozwolenia radiowego (zarejestrowanego pod sygn. [...]) postanowił: odrzucić skargę

II GPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2014-02-07

Skarga C. P. na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki w postępowaniu sądowym toczącym się przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt VI SAB/Wa 148/13 ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie stosowania przez operatora niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami

VI SAB/Wa 141/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-29

Sprawa ze skargi Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie z wniosku o wyjaśnienie treści decyzji 1. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej do wydania postanowienia w sprawie z wniosku skarżącej Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji z siedzibą w przedmiocie wyjaśnieni...

II GSK 453/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

Skargi kasacyjne Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

VI SAB/Wa 69/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi K. w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty ramowej

VI SAB/Wa 102/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-06

Sprawa ze skargi K. z siedzibą w W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie zatwierdzenia zmiany oferty SOR w zakresie usług Premium i usług informacyjno

VI SAB/Wa 29/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-30

Sprawa ze skargi na bezczynność oraz przewlekłe prowadzenie postępowania przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji ustalającej warunki dostępu do budynków w celu zapewnienia telekomunikacji
1   Następne >   3