Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I GPP 1/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

Skarga S. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie w sprawie o sygn. akt III SA/Lu 94/14 ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług

I GPP 9/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-21

Skarga P. R. na przewlekłość postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie o sygn. akt I GSK 95/18 ze skargi kasacyjnej P. R. od wyroku WSA w Łodzi w przedmiocie określenia kwoty długu celnego